Smiley Eye Family
Smiley Eye Family

Oil on linen
72” x 48” (182.9 x 121.9 cm)
2017

Smiley Eye Family (Detail)
Smiley Eye Family (Detail)
I Dream of Red Mansions
I Dream of Red Mansions

Oil on linen
36” x 28” (91 x 71 cm)
2017

I Dream of Red Mansions (Detail)
I Dream of Red Mansions (Detail)
Lotus Eye Family
Lotus Eye Family

Oil on linen
72” x 48” (182.9 x 121.9 cm)
2017

Lotus Eye Family (Detail)
Lotus Eye Family (Detail)
Smiley Eyes II
Smiley Eyes II

Oil on linen
22” x 32” (55.9 x 81.3 cm)
2016

Shanghai Lady
Shanghai Lady

Oil on linen
56” x 64” (142.2 x 162.5 cm)
2016

Smiley Eye Family
Smiley Eye Family (Detail)
I Dream of Red Mansions
I Dream of Red Mansions (Detail)
Lotus Eye Family
Lotus Eye Family (Detail)
Smiley Eyes II
Shanghai Lady
Smiley Eye Family

Oil on linen
72” x 48” (182.9 x 121.9 cm)
2017

Smiley Eye Family (Detail)
I Dream of Red Mansions

Oil on linen
36” x 28” (91 x 71 cm)
2017

I Dream of Red Mansions (Detail)
Lotus Eye Family

Oil on linen
72” x 48” (182.9 x 121.9 cm)
2017

Lotus Eye Family (Detail)
Smiley Eyes II

Oil on linen
22” x 32” (55.9 x 81.3 cm)
2016

Shanghai Lady

Oil on linen
56” x 64” (142.2 x 162.5 cm)
2016

show thumbnails